Alpint

Handikapp skidåkning

Handikapp skidåkning, också kallad funktionell skidåkning, är en idrott för personer med rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning. Åkarna som har förlamningsskador, sitter i en sitski eller skicart, medan övriga åker stående och synskadade har en ledsagare till hjälp.

Handikapp skidåkning – största parasporten

Handikapp skidåkning är en av de största, om inte den största parasporten i Sverige, som brukar vara en populär parasport gren i Paralympics.

alpint

Hur fungerar handikapp skidåkning?

Handikapp skidåkning – sittande

Sitski

Åkarna sitter i en sitski som tar dem ner för backen. Sitskin är en formgjuten sits på en metallram, med justerbar balanspunkt, inställbar fjädring och en vanlig skidbindning på en vanlig skida. Sitskin tillverkas efter varje individ.

Kryckstavar

Åkaren har kryckstavar, som används för att dels få stabilitet och balans när man ska svänga.

 

 Tiderna anpassas efter graden av funktionsnedsättning

Samtliga åkare tävlar i samma tävling, så tiderna räknas som en egen tävlingsfaktor. Ju högre grad av funktionsnedsättning, desto långsammare går klockan.

Handikapp skidåkning – stående

Stående handikapp skidåkning är för personer som t.ex. föddes utan ben, hand, arm eller som har amputerats, men åkaren kan även ha CP-skada eller någon annan typ av skada som gör att kroppen är försvagad.

Utrustning

Åkarna kan åka med eller utan protes, men eventuell protes måste besiktigas, för att säkerställa att den är enligt reglerna. Bortsett från protesen använder åkarna samma utrustning som personer utan funktionshinder.

 

Handikapp skidåkning – synskada

Åkarna har en ledsagare som visar vägen.

Ledsagaren startar ett par hundradelar före åkaren. Genom teknik i hjälmarna kan ledsagaren kommunicera med åkaren och berätta hur banan ser ut.

Det finns regler för hur långt ifrån åkaren och ledsagaren får vara, men avståndet skiljer sig mellan de olika klasserna.

Handikapp skidåkning klasser

I handikapp skidåkning finns det olika klasser för rörelsehindrade, synskadade och utvecklingsstörning.

Personer med rörelsehinder

R 1–4

Rörelsehinder, stående åkare.

 

 R 5

Rörelsehinder, ski cart.

 

 R 6

Rörelsehinder, sit ski.

 

 Personer med synskada

S 1

Synskada, total blindhet.

 

 S 2

Synskada, synsvaghet.

 

Personer med utvecklingsskada

 U

Utvecklingsstörning