Alpint

Handikappskidåkning

Handikappskidåkning, också kallad funktionell skidåkning, är en idrott för personer med rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning. Åkarna som har förlamningsskador, sitter i en sitski eller skicart, medan övriga åker stående och synskadade har en ledsagare till hjälp.

Handikappskidåkning – största parasporten

Handikappskidåkning är en av de största, om inte den största parasporten i Sverige, som brukar vara en populär parasportgren i Paralympics.

alpint

Hur fungerar handikappskidåkning?

Handikappskidåkning – sittande

Sitski

Åkarna sitter i en sitski som tar dem ner för backen. Sitskin är en formgjuten sits på en metallram, med justerbar balanspunkt, inställbar fjädring och en vanlig skidbindning på en vanlig skida. Sitskin tillverkas efter varje individ.

Kryckstavar

Åkaren har kryckstavar, som används för att få stabilitet och balans i svängarna.

 

 Tiderna anpassas efter graden av funktionsnedsättning

Samtliga åkare tävlar i samma tävling, så tiderna räknas som en egen tävlingsfaktor. Ju högre grad av funktionsnedsättning, desto långsammare går klockan.

Handikappskidåkning – stående

Stående handikappskidåkning är för personer som t.ex. föddes utan ben, hand, arm eller som har amputerats, men åkaren kan även ha CP-skada eller någon annan typ av skada som gör att kroppen är försvagad.

Utrustning

Åkarna kan åka med eller utan protes, men eventuell protes måste besiktigas, för att säkerställa att den är enligt reglerna. Bortsett från protesen använder åkarna samma utrustning som personer utan funktionshinder.

 

Handikappskidåkning – synskada

Åkarna har en ledsagare som visar vägen.

Ledsagaren startar ett par hundradelar före åkaren. Genom teknik i hjälmarna kan ledsagaren kommunicera med åkaren och berätta hur banan ser ut.

Det finns regler för hur långt ifrån varandra åkaren och ledsagaren får vara, men avståndet skiljer sig mellan de olika klasserna.

Handikappskidåkning klasser

I handikappskidåkning finns det olika klasser för rörelsehindrade, synskadade och utvecklingsstörda.

Personer med rörelsehinder

R 1–4

Rörelsehinder, stående åkare.

 

 R 5

Rörelsehinder, ski cart.

 

 R 6

Rörelsehinder, sit ski.

 

 Personer med synskada

S 1

Synskada, total blindhet.

 

 S 2

Synskada, synsvaghet.

 

Personer med utvecklingsskada

 U

Utvecklingsstörning