Judo

Judo som parasport

Parajudo för personer med syn- eller funktionsnedsättning utövas över hela landet, både i egna grupper och i övriga grupper.

 

Judo för personer med synnedsättning

När personer med synnedsättning tävlar får de hjälp från mattkanten till domaren. Spelarna hälsar på varandra och därefter börjar matchen, med samma regler som annan judo.

Judo för personer med utvecklingsstörning / rörelsehinder

Deltagarna tävlar antingen stående eller på mattan, det beror på vad man har för förutsättningar och vilken förmåga man har.

judo2

Klassificering

Vid tävling delas deltagarna in i olika klasser för att man ska tävla på lika villkor. Det förekommer att olika klasser tävlar mot varandra.

Hockeykälke

Hockeykälken består av sits, ram och underdel med skridskoskenor på.

 • Ramen håller ihop sitsen och fungerar som stöd för benen och som en stötfångare.
 • Underdelen har två skridskoskenor.

R – Personer med rörelsehinder

 • R1: Måste använda rullstol.
 • R2: Måttligt balansproblem, koordinationsproblem, gångare.
 • R3: Mycket lätt fysisk störning. Kan träna och ev. tävla stående.

S – Personer med synskada

 • B1: Från ingen ljusperception på något öga till ljusperception, men utan möjlighet att känna igen formen av en hand i någon riktning eller på något avstånd.
 • B2: Från förmåga att känna igen formen av en hand upp till synskärpa 2/60 (0,03) och/eller synfält mindre än 5 grader.
 • B3: Från synskärpa överstigande 2/60 (0,03) t.o.m. 6/60 (0,10) och/eller synfält som är större än 5 grader, men mindre än 20 grader.

U – Personer med utvecklingsstörning

 • U1: Gravt utvecklingsstörda, autister, multihandikappade.
 • U2: Utvecklingsstörda, dålig kroppsuppfattning och rumsuppfattning, grav DAMP m.m.
 • U3: Lätt utvecklingsstörda. Kan träna och tävla stående (eventuellt)

 

Källajudo.se

Vill du börja i parajudo?

Är du intresserad av att börja i parajudo kan du ta kontakt med ditt distrikt för att hitta en klubb där du kan börja med parajudo. Hitta ditt distrikt här.