Praktisk information

 

För dig som ledare, ombud, idrottare

Här presenteras nödvändig och praktisk information för dig som ledare eller ombud för en eller flera personer inom parasporten, och för dig som idrottar själv.

Det är viktigt att hålla koll på idrottarnas hälsa, såsom hjärtfrekvens, andning m.m., då idrottare inom handikappidrotten har lättare att råka ut för komplikationer med tanke på att de har funktionsnedsättningar.

Andning

Att kroppens stora andningsmuskler (diafragman) och musklerna mellan revbenen (intercostalmusklerna) inte fungerar ordentligt, är en vanlig funktionsnedsättning. Personer med ryggmärgsskada och komplett tetraplegi  har kraftigt nedsatt andningsförmåga, eftersom de enbart har diafragman som andningsmuskel. Även personer med polio, skolios eller annan muskelsjukdom kan ha nedsatt andningsförmåga.

Känselnedsättning

Personer med känselnedsättning har större risk att skada sig och att få skav- eller trycksår. Kroppen får ingen varningssignal och det är vanligt att man är ouppmärksam på när kroppen skadar sig, eftersom känseln är nedsatt. Detta kan få mycket stora konsekvenser, och det är viktigt att vara uppmärksam. T.ex. personer i rullstol kan få trycksår om man sitter dåligt i rullstolen och felbelastar.

FOTBOLL
KÄLKE

Hjärtfrekvens

Vissa personer med funktionsnedsättning kan ha begränsad hjärtfrekvens (maxpuls), därför är det otroligt viktigt att ha koll på hjärtfrekvensen vid fysisk aktivitet. Det är vanligt att kroppstemperaturen ökar onormalt mycket och att man får blodtrycksfall vid överansträngning.

Rityta 4 copy 2
pingis

Smärta

Smärta ska alltid bedömas som en mycket allvarlig varningssignal från kroppen. Om smärta uppkommer plötsligt kan det vara ett tecken på akut skada, som t.ex. muskelbristning. Pågående aktivitet ska alltid avbrytas vid smärta, och man ska alltid kolla upp vart smärtan kommer från.

Vill du ha mer information? Läs mer här.

Viktigt med rehab

För idrottare är det viktigt med rehab, kanske synnerligen inom parasporten. Faktum är att parasporten började som en form av rehabilitering för krigsskadade.

Ta hjälp av experter som hjälper kroppen att komma i balans igen efter skada, utmattning, felbelastning m.m.

Kontakta ditt distrikt för mer information om vart man kan vända sig för att få hjälp med rehab och idrottsskador.