Svenska Parasportförbundet

Om Svenska Parasportförbundet

Svenska Parasportförbundet  och Sveriges Paralympiska Kommitté organiserar idrott för personer med funktionsnedsättning, i form av rörelsenedsättning, synskada och utvecklingsstörning.

Totalt sett organiserar förbundet 18 olika handikappidrotter, som t.ex. kälkhockey  och boccia.

Låter det intressant? Läs mer om vilka handikappidrotter det finns och om handikappidrotten i Sverige.

Svenska Parasportförbundets uppgifter

1

”Ett specialidrottsförbund med ansvar för den dagliga verksamheten inom Parasport Sveriges ram.

2

Ett "riksidrottsförbund" med 16 egna idrotter och samarbete med övriga specialidrottsförbund som har idrott för personer med funktionsnedsättning integrerad i det egna förbundets verksamhet.

3

Sveriges paralympiska kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom 14 andra specialidrottsförbund.

4

Ansvarar för och leder Special Olympics-verksamheten i Sverige.”